Đăng nhập


Đăng ký

Bảng giá nạp thẻ


10,000đ =
150 XU
20,000đ =
300 XU
30,000đ =
450 XU
50,000đ =
750 XU
100,000đ =
2,000 XU
200,000đ =
4,000 XU
300,000đ =
6,000 XU
500,000đ =
10,000 XU

GIÁ XU TRÊN SỬ DỤNG CHO TẤT CẢ LOẠI THẺ SAU:
[Thẻ Gate FPT, Vina, Mobi, Viettel]