Đăng nhập


Đăng ký

Bảng giá nạp thẻ


10,000đ =
100 XU
20,000đ =
200 XU
30,000đ =
300 XU
50,000đ =
500 XU
100,000đ =
1,000 XU
200,000đ =
2,000 XU
300,000đ =
3,000 XU
500,000đ =
5,000 XU

GIÁ XU TRÊN SỬ DỤNG CHO TẤT CẢ LOẠI THẺ SAU:
[Thẻ Gate FPT, Vina, Mobi, Viettel]